YOU CAN FIND THE DUTCH VERSION OF THE TEXT BELOW THE ENGLISH TEXT

ESCAPE EXCLUSION

Image module

ESCAPE EXCLUSION STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT

KA2 Strategic Partnership Project 2020-2023, granted by the Latvian National Agency for Erasmus+

7 Partners:

@ Netherland: YES! (Youth Exchange Service) and VO De Vallei

@ Spain: Asosación Promessas and La Milagrosa y Sta Florentina school

@ Latvia: Gulbene Municipality and Jaunpils Municipality

@ Italy: Stranaidea

 

Escape Exclusion is a follow up on the Looking@Learning project and the CLEAR (Creative Learning Environments- Adapted and Renewed). It is an attempt to create more inclusive learning environments in class rooms, but also in youth work settings.

 

Although the Educative Escape rooms that we have developed before, have been successfully spread and implemented in many educational settings around Europe, for many educators the threshold was too high. The potential was there, but they were sometimes not able to implement it with a whole classroom, or larger group of students or participants. As we are not finished to discover the potential of the escape room concept as a tool for education, we have decided to further develop more inclusive version for both educators and participants.

 

The project is composed by several elements:

3 Transnational Project Meetings + various online coordinators meetings

2 Staff training mobilities: one in Latvia (August 2021 and one in Spain in May 2022).

3 Intellectual Outputs: see below

4 national multiplier events to share and disseminate our project results.

 

In this project that started in December 2020, we develop 3 main Intellectual Outputs:

  1. A collection of 7 inclusive educational Escape formats (book, puzzle, cards, board game)
  2. A practical Starter-KIT for educators on inclusive escape games and modules (copy-paste escape games on inclusion topics) for schools and youth work
  3. A research on inclusion in education

 

The project also includes 2 staff training mobilities, to prepare educators for the development and implementation and testing of the formats that have been developed in the local context. Outcomes of those local experimentations will provide data for the research.

 

Here you can watch the project timeline.

 

This project is being cofunded with support from the European Commission through the “Erasmus+” programme. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

ESCAPE EXCLUSION

Image module

ESCAPE EXCLUSION STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT

KA2 Strategisch Partnerschapsproject 2020-2023, toegekend door het Letse Nationale Agentschap voor Erasmus+

7 Partners:

@ Nederland: YES! (Youth Exchange Service) en VO De Vallei

@ Spanje: Asosación Promessas en La Milagrosa y Sta Florentina school

@ Letland: Gemeente Gulbene en Gemeente Jaunpils

@ Italië: Stranaidea

 

Escape Exclusion is een vervolg op het Looking@Learning-project en het CLEAR (Creative Learning Environments-Adapted and Renewed). Het is een poging om meer inclusieve leeromgevingen te creëren in klaslokalen, maar ook in het jongerenwerk.

 

Hoewel de Educatieve Escape rooms die we eerder hebben ontwikkeld, met succes zijn verspreid en geïmplementeerd in veel educatieve instellingen in heel Europa, was de drempel voor veel opleiders te hoog. De potentie was er, maar ze waren soms niet in staat om het met een hele klas of een grotere groep studenten of deelnemers te implementeren. Omdat we nog niet klaar zijn met het ontdekken van het potentieel van het escape room-concept als hulpmiddel voor onderwijs, hebben we besloten om een ​​meer inclusieve versie voor zowel docenten als deelnemers verder te ontwikkelen.

 

Het project bestaat uit verschillende elementen:

3 Transnationale Projectbijeenkomsten + diverse online coördinatorenbijeenkomsten

2 Mobiliteiten voor de opleiding van professionals: één in Letland (augustus 2021 en één in Spanje in mei 2022).

3 Intellectuele outputs: zie hieronder

4 nationale multiplier-evenementen om onze projectresultaten te delen en te verspreiden.

 

In dit project dat in december 2020 van start ging, ontwikkelen we 3 belangrijke intellectuele outputs:

Een verzameling van 7 inclusieve educatieve Escape-formaten (boek, puzzel, kaarten, bordspel)
Een praktische Starter-KIT voor docenten over inclusieve ontsnappingsgames en modules (copy-paste ontsnappingsgames over inclusiethema’s) voor scholen en jeugdwerk
Een onderzoek naar inclusie in het onderwijs

 

Het project omvat ook 2 trainingen voor professionals, om opvoeders voor te bereiden op de ontwikkeling en implementatie en het testen van de formats die in de lokale context zijn ontwikkeld. De resultaten van die lokale experimenten zullen gegevens opleveren voor het onderzoek.

 

Hier kunt u de project-tijdlijn bekijken.

 

Dit project wordt medegefinancierd met steun van de Europese Commissie via het programma “Erasmus+”. Deze website geeft alleen de mening van de auteur weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie op deze website kan worden gemaakt.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module